Tillväxtverket

Regionalt Exportcentrum Uppsala

Aktörer

Almi Företagspartner Uppsala AB, Connect Sverige, Uppsala Innovation Center, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och Region Uppsala.

Aktiviteter

Exportsamverkan Uppsala har arbetat med att främja exporten i regionen genom att bland annat anordna flera seminarier och events. Dessa har handlat om allt från ”Att ansöka om EU finansiering för innovationsprojekt”, ”Framgångsrik e-handel i Sverige och Internationellt” till ”Opportunities in South China & in Southeast Asia (SEA)”. Under våren anordnades också evenemanget ”Uppsala International Business Forum”, till vilken flera kända talare var inbjudna. Aktörerna arbetar även aktivt med att utbilda varandra om respektive organisations erbjudande för att på så sätt bättre främja de regionala företagens export.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Kontakt

Linus Andersson
linus.andersson@almi.se
telefonnummer: 0724-546 569