Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Uppsala län

Aktörer

Almi Företagspartner Uppsala AB, Connect Sverige, Uppsala Innovation Center, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Stockholms Handelskammare och Region Uppsala.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Uppsala län arbetar för att få fler företag som exporterar och för att de som redan exporterar ska fortsätta utvecklas och växa i sina internationella affärer. Fokus är på små och medelstora företag (1-250 anställda) som har möjlighet att ta del av rådgivning och coaching kring företags- och affärsutveckling, samt finansiering där initialt stöd alltid är gratis. I partnerskapet arbetar vi även för att lyfta viktiga frågor kring internationell handel och att dela inspiration och kunskap i öppna forum. Uppsala International Business Week arrangeras i slutet av januari varje år där ytterligare partners också är med och bidrar. Stora delar av tidigare innehåll går att ta del av även i efterhand. Mer information finns på eventsidan www.almi.se/uppsala/uibw.

I Uppsala län har Almi det operativa ansvaret för att driva regional exportsamverkan. Kontakta Linus Andersson som är rådgivare och ansvarig för regional exportsamverkan i länet om du vill veta mer om hur ditt företag kan få stöd. Linus nås på linus.andersson@almi.se

Region Uppsala har det övergripande regionala utvecklingsansvaret där regional exportsamverkan ingår som en viktig del. Regionen arbetar även med andra initiativ för att utveckla exempelvis testbäddar och samverkan mellan offentliga aktörer, universitet och företag. Kontakta Erik Asplund på Region Uppsala om du vill veta mer om det övergripande arbetet i regionen. Erik nås på erik.asplund@regionuppsala.se

Kontakt

Linus Andersson
linus.andersson@almi.se
Telefon: 0724-546 569