Tillväxtverket

Exportsamverkan Sörmland

Aktörer

Region Sörmland, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN) och Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren i Mälardalen.

Aktiviteter

Regional exportsamverkan i Sörmland arbetar för att vägleda företagen i deras internationella satsningar. Några exempel är exportutbildningar, förmedlingar och anordnande av seminarier och workshops, och även direkta insatser hos företagen. På sikt ska arbetet leda till att fler företag i Sörmland exporterar sina varor och tjänster och att företagen ser internationalisering som en möjlighet till ökad konkurrenskraft.

På webben

www.verksamt.se/sormland

Kontakt

Magnus Lindahl
magnus.lindahl@regionsormland.se
telefon: 0790-62 09 09