Tillväxtverket

Regional export- samverkan 3.0

Aktörer

Almi Företagspartner i Östergötland (koordinator/projektledare), Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren, Exportkreditnämnden (EKN), Linköpings Universitet (LiU), Länsstyrelsen Östergötland, Business Sweden och Enterprise Europe Network (EEN).

Aktiviteter

Exportsamverkan i Östergötland arbetar för att främja exporten i regionen genom att bland annat erbjuda seminarier, utbildningar, rådgivning, finansiering, exportnätverk, export vd-grupper och information om vad aktörerna inom RES Östergötland kan erbjuda.

Aktörerna inom RES Östergötland träffas fyra gånger per år för att uppdatera om varandras erbjudande och för att planera aktiviteter.

Varje år organiseras Internationaliseringsdagen – ett större event för att informera små- och medelstora företag i Östergötland om möjligheterna som finns när man ska satsa utanför Sverige – oavsett om man ska ut på en internationell marknad för första gång eller om man vill utveckla befintliga- och nya marknader.

Ett kontinuerligt arbete genomförs också för att informera om och tillgängliggöra Affärsutvecklingscheckarna för internationalisering och digitalisering för regionens företag.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Kontakt

Rodrigo Olivares, Projektledare och rådgivare Almi Företagspartner i Östergötland och EEN
rodrigo.olivares@almi.se
Telefon: 0702-25 27 88

Mattias Flodström, Regional utvecklingsansvarig Region Östergötland
mattias.flodstrom@regionostergotland.se
Telefon: 0739-64 10 40

Anna Rehncrona, Ansvarig Näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren
anna.rehncrona@east.cci.se
Telefon: 011-28 50 30

Håkan Bäckström, Regionansvarig, Exportkreditnämnden (EKN)
hakan.backstrom@ekn.se
Telefon: 0768-05 02 05

Jan Axelsson, Director of Valorization Linköpings Universitet (LiU)
jan.axelsson@liu.se
Telefon: 013-28 25 56

Madeleine Söderstedt Sjöberg, Näringslivs- och tillväxtdirektör Länsstyrelsen Östergötland
madeleine.soderstedtssjoberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 35 292

Angelica Ingerdal, Regional Partnership and Small Business Program Business Sweden
angelica.ingerdal@business-sweden.se
Telefon: 0733-74 72 04

Rodrigo Olivares, Rådgivare Enterprise Europe Network (EEN)
rodrigo.olivares@almi.se
Telefon: 0702-25 27 88