Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Örebro län

Aktörer

Almi Företagspartner Mälardalen, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mälardalen och Region Örebro län.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Örebro erbjuder företag med ambitioner att gå ut på export enskild rådgivning, deltagande i exportnätverket Take off, exportprogram med fokus på specifika marknader samt webinarier och seminarier. Ett kontinuerligt arbete genomförs också för att informera om och tillgängliggöra Affärsutvecklingscheckar för internationalisering för regionens företag.

På webben

www.verksamt.se/orebrolan

Kontakt

Johan Södergren
johan.sodergren@regionorebrolan.se
telefon: 0721–475 405

Carina Lahall, projektledare
Almi Mälardalen
carina.lahall@almi.se
telefon: 019-174882