Tillväxtverket

Exportsamverkan Norrbotten

Aktörer

Norrbottens Handelskammare Service AB, Almi Företagspartner Norrbotten AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Region Norrbotten och Industriellt utvecklingscentrum (IUC).

Aktiviteter

Exportsamverkan Norrbotten arbetar bland annat med att anordna seminarier och träffar på efterfrågade teman som rör export. Exempelvis hölls ett Brexit-seminarium där TV4 var på plats och filmade. Exportsamverkan ser även stor potential i och undersöker en tätare exportsamverkan med Finland för att främja regionens export.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Kontakt

Sabrina Suikki
sabrina@norrbottenshandelskammare.se