Tillväxtverket

Exportsamverkan Kronoberg

Aktörer

Region Kronoberg, Almi Företagspartner Kronoberg AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN).

Aktiviteter

Regional Exportsamverkan i Kronobergs län arbetar för att vägleda företag i deras internationella satsningar. Genom anordnande av seminarier, workshops och även direkta insatser hos företag vill främjarna inom exportsamverkan bidra med kunskap, inspiration och vägledning till en ökad export för företagen i regionen. Arbetet ska på sikt leda till att fler företag från Kronoberg ökar sin grad av internationalisering och stärker sin konkurrenskraft. Inom ramen för Regional Exportsamverkan i Kronoberg har det tidigare genomförts exportenkät i samarbete med Kalmar och Blekinge för att undersöka företagens behov och utmaningar för vidare internationella satsningar.

Kontakt

Christoffer Jansson
christoffer.jansson@kronoberg.se
Telefon: 0470–586 909

Kontakt samverkansprojekt
Cecilia Wickström
cecilia.wickstrom@almi.se
Telefon: 0722–420 183