Tillväxtverket

Exportsamverkan Kronoberg

Aktörer

Region Kronoberg, Almi Företagspartner Kronoberg AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN).

Aktiviteter

Regional Exportsamverkan i Kronobergs län arbetar för att vägleda företag i deras internationella satsningar. Genom anordnande av seminarier, workshops och även direkta insatser hos företag vill främjarna inom exportsamverkan bidra med kunskap, inspiration och vägledning till en ökad export för företagen i regionen. Arbetet ska på sikt leda till att fler företag från Kronoberg ökar sin grad av internationalisering och stärker sin konkurrenskraft. Inom ramen för Regional Exportsamverkan i Kronoberg har det tidigare genomförts exportenkät i samarbete med Kalmar och Blekinge för att undersöka företagens behov och utmaningar för vidare internationella satsningar.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Kontakt

Christoffer Jansson
christoffer.jansson@kronoberg.se
telefon: 0470–586 909

Kontakt samverkansprojekt
Cecilia Wickström
cecilia.wickstrom@almi.se
telefon: 0722–420 183