Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Kalmar län

Aktörer

Almi Företagspartner Kalmar län AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Region Kalmar län och Business Sweden.

Aktiviteter

Regional exportsamverkan Kalmar län arbetar för att vägleda företagen i deras internationella satsningar. Några exempel är exportutbildningar, förmedlingar och anordnande av seminarier och workshops, och även direkta insatser hos företagen. På sikt ska arbetet leda till att fler företag i Kalmar län exporterar sina varor och tjänster och att företagen ser internationalisering som en möjlighet till ökad konkurrenskraft. Regional exportsamverkan Kalmar län har genomfört en exportenkät i samarbete med Kronoberg och Blekinge för att undersöka företagens behov och utmaningar för vidare internationella satsningar.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Kontakt

David Lengström
VD, Almi Företagspartner Kalmar Län AB
david.lengstrom@almi.se
070-205 48 30

Enterprise Europe Network, Kalmar län
Sofie Isehav
Rådgivare internationalisering
sofie.isehav@almi.se
070-355 96 17