Tillväxtverket

Exportsamverkan Jönköpings län

Aktörer

Region Jönköpings län, Svensk Exportkredit (SEK), Almi Företagspartner Jönköping AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Science Park Jönköping AB, Handelskammaren Jönköpings län och Business Sweden.

Företag är välkomna att ta kontakt med någon av oss aktörer i Regional exportsamverkan. Oavsett vilken exportfrämjande organisation som du initialt tar kontakt med så får du hjälp att hitta rätt kompetens för att lösa de utmaningar som du står inför.

Sedan 2016 samverkar Enterprise Europe Network (EEN) tillsammans med Almi Företagspartner Jönköping, Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), Science Park och Region Jönköping i ERUF-projektet Beglobal. Beglobal vänder sig till små- och medelstora företag med uttalade exportambitioner och erbjuder behovsanpassad exportcoachning och riktade insatser för att stärka och främja exporten i Jönköpings län – ett snabbspår för företags utlandssatsning.

Läs mer
www.beglobal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film Regional exportsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län, Region Jönköpings län (rjl.se)
Mikael Gustafsson
mikael.b.gustafsson@rjl.se
Telefon: 0703–497 051

Svensk Exportkredit (SEK)

Svensk Exportkredit (sek.se)
Jens Breaum
jens.breaum@sek.se
Telefon: 08-613 84 41

Almi Företagspartner Jönköping AB

Jönköping - almi
Anna Benderius
anna.benderius@almi.se
Telefon: 036-30 65 14

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN | Exportkreditnämnden
Håkan Bäckström
hakan.backstrom@ekn.se
Telefon: 08-788 01 25

Enterprise Europe Network (EEN)

Hem - EEN Jönköping (eenjonkoping.se)
Malin Jönsson
malin.jonsson@almi.se
Telefon: 036-30 65 09

Science Park Jönköping AB

Science Park Jönköping - gör något stort av dina idéer
Linda Pålsson
linda.palsson@sciencepark.se
Telefon: 036-30 51 67

Handelskammaren Jönköpings län

Handelskammaren Jönköpings län (handelskammarenjonkoping.se)
Helena Zar Vallin
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se
Telefon: 076-949 42 25

Business Sweden

Startsida - Business Sweden (business-sweden.com)