Tillväxtverket

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen

Aktörer

Almi Företagspartner Mitt AB, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Handelskammaren Mittsverige, Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och Region Jämtland Härjedalen.

Aktiviteter

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen arbetar för ökad tillväxt och en högre internationalisering hos små och medelstora företag i regionen. Det ska stärka företagens konkurrenskraft genom att få nya företag och befintliga exportföretags att internationalisera sina produkter och tjänster.

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen erbjuder företagsbesök och arrangerar aktiviteter utifrån företagens behov och har anordnat en rad events, seminarier och utbildningar för att inspirera och stärka företagen till att ta steget ut på internationell marknad.

Samverkansprojekt

Från och med 2021 samverkar regional exportsamverkan Jämtland Härjedalen i ett internationaliseringsprojekt tillsammans med exportsamverkan Västernorrland (Team Mid Sweden). Gemensamt planerar de företagsbesök samt aktiviteter som workshops och seminarier utifrån företagens behov och efterfråga.

Kontakt

Anna Vallström
anna.vallstrom@rvn.se
Telefon: 073-056 76 42