Tillväxtverket

Export Gotland Almi

Aktörer

Almi Företagspartner Gotland AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Science Park Gotland, Svensk Exportkredit (SEK), Region Gotland och Östsvenska Handelskammaren.

Aktiviteter

Exportsamverkan Gotland har arbetat med att stärka kunskapsnivån och kompetensen inom regionens aktörer för att de på ett bättre sätt ska kunna vägleda företag i deras exportresa. Partnerskapet har även genomför seminarium och workshops kopplade till export. Dessutom har de hållit i en exportteknikutbildning och ställt upp en monter på Gotlands företagardag. På sikt ska arbetet leda till att fler gotländska företag exporterar sina varor och tjänster och att värdet på den gotländska exporten ökar.

På webben

www.verksamt.se/gotland

Kontakt

Henrik Munkhammar
henrik.munkhammar@almi.se
telefon: 072- 201 09