Tillväxtverket

Regionalt exportcentrum

Aktörer

Almi Företagspartner GävleDala, Enterprise Europe Network (EEN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Mellansvenska Handelskammaren, Movexum och Region Gävleborg.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Gävleborg gör en exportkartläggning där de undersöker företagens behov av exportfrämjande aktiviteter. Baserat på behoven kommer en workshopserie och seminarium om intressanta teman att planeras och anordnas. De har även genomfört företagsbesök samt erbjudit en workshop om export för livsmedelsföretag som vill exportera till Italien. Dessutom deltar de i och anordnar samverkansaktiviteter tillsammans med andra främjare inom internationalisering.

Kontakt

Erik Gropgård
erik.gropgard@almi.se
Telefon: 026-66 36 79