Tillväxtverket

Regional Främjarsamverkan Dalarna

Aktörer

Mellansvenska Handelskammaren, Invest in Dalarna, EEN, Almi, Dalarna Science Park, Region Dalarna.

Aktiviteter

Exportenkäter och analys, behovsanalyser, exportlotsning, exportcoachning, årlig nätverks- och kompetensutvecklingsdag, information om och konsultstöd för hållbara exportaffärer.

På webben

I söktjänsten Rådgivning och stöd för dig som vill importera eller exporteraverksamt.se/utland hittar du som vill expandera utomlands olika typer av stöd och erbjudanden. Filtrera din sökning efter dina behov (vad du vill ha hjälp med, bransch och län eller kommun).

Läs mer:
www.regiondalarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkansprojekt

Exportarena Dalarna (pågående):

  1. Projektets syfte är att börja bygga en långsiktig regional stödstruktur med mål att öka antal exporterande företag i Dalarna och att öka exporten, exporttillväxten såväl som hållbarheten i exportaffären hos befintliga små och medelstora exportörer i Dalarna. Det ska åstadkommas genom två inriktningar:
    Genom att strategiskt, organisatoriskt och operativt strukturera och samordna ett ändamålsenligt regionalt exportfrämjande.
  2. Genom ett samlat erbjudande som är lätt för företagen att komma i kontakt med, ett antal riktade insatser och därtill att kommunicera exportfrämjandets tillgänglighet, nås och aktiveras fler företag med tillväxtpotential och leder till ökad hållbar export från Dalarna. Samverkansparter är Region Dalarna (projektägare), Almi Dalarna, Dalarna Science Park och IUC Dalarna.

Avslutade samverkansprojekt:

Regional Främjarsamverkan (2018-2020)

Projektet har haft fokus på att bygga upp en fungerande samverkan mellan de företagsfrämjande aktörerna och näringslivskontoren i Dalarna. Regelbundna träffar och samverkansplattformar har etablerats under projektets gång. Projektet har också arbetat för att öka små-och medelstora företags kännedom och nyttjande av systemet. Under den pågående pandemin arbetade samtliga näringslivskontor och främjare hårt för att kommunicera sina erbjudanden och stöd till Dalarnas företagare. Då många nya projekt och initiativ tillkom med anledning av pandemin nyttjade projektet plattformen på verksamt.se/dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att samla informationen på ett och samma ställe. Projektets tog även fram en broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över främjarsystemets erbjudanden. Tanken är att främst distribuera den digitalt.

Projektet har även genomfört kunskapshöjande seminarier kring hållbarhet, finansiering och affärsutveckling.

Nationellt Exportlyft

Dalarna har ingått i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt utvecklades en samverkansmodell inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Anna Torsgården, Dalarna Science Park (verksamt)
anna.torsgarden@dalarnasciencepark.se
telefon: 0705–779 957

Louise Modigs, Region Dalarna (övergripande)