Tillväxtverket

Exportsamverkan Blekinge 2.0

Här kan du läsa om vilka aktörer som finns inom exportsamverkan i Blekinge, och vilka aktiviteter som genomförs.

Aktörer

Region Blekinge i samverkan med Almi Företagspartner Blekinge, Enterprise Europé Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN) och Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden).

Aktiviteter

Exportsamverkan Blekinge arbetar aktivt för att fler små- och medelstora företag ska öka sin förmåga att exportera. Genom att arrangera olika aktiviteter i samarbete med regionala aktörer på temat export är målet att nå ut med Exportssamverkans erbjudanden till fler företag. Vi söker aktivt upp företag och erbjuder besök för att berätta vad exportsamverkan kan göra för dem. Goda exempel på företag som har gjort lyckade exportsatsningar lyfts fram i olika medier för att inspirera fler företag. Inom ramen för projektet ska handlingsplanen för export och investeringsfrämjande i Blekinge uppdateras så att den ligger i linje med ny regional utvecklingsstrategi samt Sveriges Export och Investeringsstrategi.

På webben

www.verksamt.se/blekinge

Kontakt

Petronella Lång
petronella.lang@regionblekinge.se
Telefon: 0455-737 109

Catharina Rosenquist
catharina.rosenquist@regionblekinge.se
telefon: 0455–737 115