Tillväxtverket

Årets exportregion 2021 var Halland

Region Halland arbetar aktivt med verktyg för att stärka modet hos regionens företag så att de vågar ta sig ut på nya marknader.

Halland är en unik region när det kommer till entreprenörskap och småföretagande – något som ger effekt i regionens export. Regionen har många små- och medelstora företag inom livsmedel, teknik, vård, hygien, design och musik som tack vare att de fått rätt stöd i rätt tid vågat ta klivet ut på den internationella marknaden. Det offentliga stödet har varit starkt bidragande för att ge företagarna i Halland den kompetens, de kontakter och det kapital som behövs för att kunna göra en framgångsrik exportresa. Det kan handla om utbildningar, företagsnätverk eller internationaliseringscheckar. Regionen arbetar aktivt med verktyg som stärker företagarnas mod att ta vidare i sin internationaliseringsprocess. Hallands stärkta samarbete med Västra Götalandsregionen har tillfört en extra dimension i främjandet och ett kvalificerat erfarenhetsutbyte.

– Att exporten ska öka i hela landet är en av de viktigaste målsättningarna för regeringen. För att göra det möjligt vill jag att det ska gå en sömlös kedja mellan alla främjaraktörer. Region Halland har genom en nära samverkan mellan det offentliga och näringslivet blivit en av de starkast växande exportregionerna i Sverige och även visat att regioner som domineras av små- och medelstora företag på ett framgångsrikt sätt kan öka exporten, sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg, vid prisutdelningen.

Intervju med Region Halland

Näringslivsstrategen Ellen Källberg på Region Halland berättar om deras exportsamverkan Halland vann Årets Exportregion 2021  Öppnas i nytt fönster.