Tillväxtverket
Bild på jordglob

Årets exportregion

Regeringen delar ut priset Årets exportregion som ett led i arbetet med att öka exporten från hela landet. Tillväxtverket nominerar regioner till priset.

Regeringen vill uppmärksamma regioner som har skapat framgångsrik samverkan mellan regionala aktörer och regioner som skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar. Tillväxtverket bistår med att ta fram underlag och nomineringar.

Årets exportregion 2021 blev Halland

Regeringens vinnarmotivering löd

Region Halland arbetar aktivt med verktyg för att stärka modet hos regionens företag så att de vågar ta sig ut på nya marknader.

Halland är en unik region när det kommer till entreprenörskap och småföretagande – något som ger effekt i regionens export. Regionen har många små- och medelstora företag inom livsmedel, teknik, vård, hygien, design och musik som tack vare att de fått rätt stöd i rätt tid vågat ta klivet ut på den internationella marknaden. Det offentliga stödet har varit starkt bidragande för att ge företagarna i Halland den kompetens, de kontakter och det kapital som behövs för att kunna göra en framgångsrik exportresa. Det kan handla om utbildningar, företagsnätverk eller internationaliseringscheckar. Regionen arbetar aktivt med verktyg som stärker företagarnas mod att ta vidare i sin internationaliseringsprocess. Hallands stärkta samarbete med Västra Götalandsregionen har tillfört en extra dimension i främjandet och ett kvalificerat erfarenhetsutbyte.

– Att exporten ska öka i hela landet är en av de viktigaste målsättningarna för regeringen. För att göra det möjligt vill jag att det ska gå en sömlös kedja mellan alla främjaraktörer. Region Halland har genom en nära samverkan mellan det offentliga och näringslivet blivit en av de starkast växande exportregionerna i Sverige och även visat att regioner som domineras av små- och medelstora företag på ett framgångsrikt sätt kan öka exporten, sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg, vid prisutdelningen.

Tre regioner var nominerade till priset Årets exportregion

Norrbotten

  • De små och medelstora företagen i Norrbotten har kraftigt ökat sin varuexport mellan 2016 och 2020, med en ökning per invånare på 41 procent. Ser man till perioden 2016 – 2019 låg ökningen på hela 70 procent.
  • Exportfrämjande aktörer i regionen har en väletablerad samverkan med ett stort fokus på spets i regionens nyckelbranscher.
  • Exportfrämjandet i regionen sker till stor del i samverkan med partners över nationsgränsen. Regional exportsamverkan genomförs där inom ramen för ett större projekt där man tillsammans med finska partners fokuserar på nyckelbranscher som gruvindustrin och e-hälsa.

Halland

  • Halland har haft en mycket positiv utveckling i små och medelstora företags varuexport per capita, med en ökning om 27 procent mellan 2016 - 2020. Det är även en region där det finns ett högt antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare, 363 exporterande små- och medelstora företag per 100 000 invånare.
  • Halland är en liten region som jobbar aktivt med sitt varumärke och positionering, vilket kan ge effekt både i ökade investeringar och export.
  • Regionala främjaraktörer har en väletablerad nära samverkan. Under 2021 krokade Halland arm med grannregionen Västra Götaland i en gemensam satsning och har på så vis kunnat bredda sitt stöd till företag och växla upp resurserna för exportfrämjandet.

Skåne

  • Skåne är en region där det skett en positiv utveckling både i varuexporten och tjänsteexporten mellan 2016 - 2020. Regionen har även ett stort och ökande antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare.
  • Skåne är en region med starka främjaraktörer som kontinuerligt vässar erbjudandet ut mot företagen.
  • Regionen har ett strategiskt grepp om exportfrämjandet och samverkan. Samarbetet mellan exportfrämjande aktörer i regionen är väletablerat och fungerar väl. Aktörerna hanterar bland annat affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag gemensamt.

Årets exportsuccé

Regeringen delade även ut priset Årets exportsuccé till företag som har visat exportutveckling, innovationsrikedom och bidragit till en synlighet för Sverige. Tre viktiga ingredienser för hållbar tillväxt och för att skapa jobb i hela landet.

Intervju med Region Halland

Näringslivsstrategen Ellen Källberg på Region Halland berättar om deras exportsamverkan Halland vann Årets Exportregion 2021  Öppnas i nytt fönster.