Tillväxtverket

Exportcenter Västra Götaland

Aktörer

Almi Företagspartner Väst, BRG Enterprise Europe Network (EEN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden (EKN), Industriell Dynamik, Livsmedelsacceleratorn, Svensk Exportkredit (SEK), Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren.

Aktiviteter

Exportsamverkan inom Västra Götaland har genomfört en rad med seminarium och workshops, samt deltagit på resor och mottagit delegationsbesök kopplade till arbetet med att främja regionens internationaliseringsprocess. Partnerskapet har även hållit i andra kunskapshöjande aktiviteter som fokuserat på handelspartnerna Norge, Tyskland, Storbritannien och östasiatiska marknader. De har dessutom hållit i en Exportboost, under vilken företagarna får pitcha sina exportidéer för främjarna.

På webben

www.verksamt.se/vastra-gotaland

Samverkansprojekt

Region Västra Götaland ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Olle Jonäng
olle.jonang@vgregion.se
telefon: 0706–157 801

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54