Tillväxtverket

Exportcenter Västmanland

Aktörer

Almi Företagspartner Mälardalen, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mälardalen och Region Västmanland.

Aktiviteter

Exportsamverkan har arbetat med att erbjuda rådgivning till selekterade företag som kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering. De utvalda företagen får möjlighet att presentera sina projektidéer i ett ”draknäste” för att få direkt feedback av aktörerna i samverkan. Partnerskapet anordnar även en utbildning kallad ”Exportprogrammet” och har hållit i ett seminarium om export till Norge.

På webben

www.verksamt.se/vastmanlandlänk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Region Västmanland ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Erik Asph Hennerdal
erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se
telefonnummer: 0214–818 033

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg

karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.