Tillväxtverket

Exportsamverkan Västernorrland

Aktörer

Almi Företagspartner Mitt AB Västernorrland, BizMaker, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mittsverige Service AB, Region Västernorrland och Svensk Exportkredit (SEK).

Aktiviteter

Inom projektet har exportsamverkan bland annat erbjudit två Brexit-seminarier. Partnerskapet har även tagit fram ett nyhetsbrev, en Facebooksida och en grafisk profil. De arbetar också kontinuerligt med att utbilda projektets aktörer om varandras erbjudanden, och tittar på möjligheterna att ta fram ett företagsnätverk och att anordna större gemensamma event framöver.

På webben

www.verksamt.se/vasternorrland

Kontakt

Oliver Dogo
oliver.dogo@midchamber.se
telefon: 0703–186 911