Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Västerbotten

Aktörer

Region Västerbotten, Almi Företagspartner Västerbotten AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Västerbottens Handelskammare, Enterprise Europe Network (EEN), Länsstyrelsen och Exportkreditnämnden (EKN).

Aktiviteter

Västerbottens exportsamverkan arbetar bland annat med konceptutveckling och samverkansfrämjande insatser för att på ett tydligt sätt kunna leverera dess tjänster till företag i regionen. Aktörerna anordnar även seminarier, workshops och möten, som bland annat har haft teman som Brexit, Internationaliseringscheckar och Exportdagen.

På webben

www.verksamt.se/vasterbottenlänk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Region Västerbotten ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Aurora Pelli
aurora.pelli@regionvasterbotten.se,
telefon: 0706–115 777

Kontakt samverkansprojekt:
Karin Dunberg

karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.