Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Värmland

Aktörer

Almi Företagspartner Värmland AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Region Värmland.

Aktiviteter

Aktörerna inom Exportsamverkan i Värmland erbjuder bland annat företagsbesök och seminarier. Seminarierna har berört frågor kopplade till export. Partnerskapet arbetar även med ett koncept kallat ”Exportboost” samt med att främja mötesplatser för B2B.

På webben

www.verksamt.se/varmlandlänk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Region Värmland ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Benjamin Amukena Nyqvist
benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se
telefon: 0547–011 042

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.