Tillväxtverket

Regionalt Exportcentrum Uppsala

Aktörer

Almi Företagspartner Uppsala AB, Connect Sverige, Uppsala Innovation Center, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och Region Uppsala.

Aktiviteter

Exportsamverkan Uppsala har arbetat med att främja exporten i regionen genom att bland annat anordna flera seminarier och events. Dessa har handlat om allt från ”Att ansöka om EU finansiering för innovationsprojekt”, ”Framgångsrik e-handel i Sverige och Internationellt” till ”Opportunities in South China & in Southeast Asia (SEA)”. Under våren anordnades också evenemanget ”Uppsala International Business Forum”, till vilken flera kända talare var inbjudna. Aktörerna arbetar även aktivt med att utbilda varandra om respektive organisations erbjudande för att på så sätt bättre främja de regionala företagens export.

På webben

www.verksamt.se/uppsallänk till annan webbplatsalänk till annan webbplats

Kontakt

Linus Andersson
linus.andersson@almi.se
telefonnummer: 0724-546 569



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.