Tillväxtverket

Genomförande av Sthlm global

Aktörer

Almi Företagspartner Stockholm AB, Stockholms Handelskammare, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Region Stockholm och Research Institutes of Sweden (RISE).

Aktiviteter

Exportsamverkan i Stockholms aktörer genomför gemensamt aktiviteter riktade till företag, så som ”Women in Business Lunch” och ”STHLM GLOBAL Export Summit”. Partnerskapet genomför även arbetsmöten med roterande värdskap för att fortsätta arbetet med att lära känna varandras organisationer och därigenom kunna ge företagen det stöd de behöver på ett effektivare sätt.

På webben

www.verksamt.se/stockholmlänk till annan webbplats

Kontakt

Ann-Christin Nyberg
ann-christin.nyberg@sll.se
telefonnummer: 0812–314 454Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.