Tillväxtverket

Exportsamverkan Sörmland

Aktörer

Region Sörmland, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Svensk Exportkredit (SEK) och Östsvenska Handelskammaren.

Aktiviteter

För att främja exporten i Sörmland har exportsamverkan i regionen bland annat hållit i frukostmöten, för att informera och utbilda i frågor gällande export. De genomför även partnerskapsmöten med ingående aktörer, för att uppdatera varandra om organisationernas erbjudanden och möjligheter att främja företags export. Information om partnerskapets exportarbete har bland annat spridits i nyhetsbrev och i en tidningsartikel.

På webben

www.verksamt.se/sormland

Kontakt

Magnus Nilsson
magnus.e.nilsson@regionsormland.se
telefon: 0706–497 487Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.