Tillväxtverket

Exportcentrum Skåne samverkan

Aktörer

Region Skåne, Almi Företagspartner Skåne AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN) och Invest in Skåne.

Aktiviteter

Inom exportsamverkan Skåne har aktörerna bland annat anordnat gemensamma seminarier under samlingsnamnet ”Export Boost Network”. Teman har bland annat varit ”Affärsmöjligheter i Östafrika”, ”Brexit – vad händer nu?” och ”Time to grow in Asia”. Seminarier som berör export till USA och Asien kommer att hållas framöver. Exportsamverkan Skåne deltar också på mässor, genomför gemensamma företagsmöten och gemensamma kommunikationsaktiviteter.

På webben

www.verksamt.se/skanelänk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Region Skåne ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Jennika Gill Noltorp
jennika.gillnoltorp@skane.se
telefon: 0406–753 441

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg

karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.