Tillväxtverket

Regional export samverkan 3.0

Aktörer

Almi Företagspartner Östergötland AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Östergötland har startat upp två nätverk riktade till redan exporterande företag och till företag som vill börja exportera, Exporum och Take Off. Partnerskapet håller även i seminarier, med teman som ”Access till nya marknader” och ”Internationaliseringsdagen”. Ett kontinuerligt arbete genomförs också för att informera om och tillgängliggöra Affärsutvecklingscheckar för internationalisering för regionens företag.

På webben

www.verksamt.se/ostergotland

Kontakt

Rodrigo Olivares
rodrigo.Olivares@almi.se
telefon: 0702–252 788Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.