Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Örebro län

Aktörer

Almi Företagspartner Mälardalen, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mälardalen, Inkubera och Region Örebro län.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Örebro har startat upp Exportprogrammet, en utbildning för företag som vill lära sig mer om export. Aktörerna har även hållit i ett Norgeseminarium, lunchträffar och träffar med ett Livsmedelsnätverk. Träffarna med Livsmedelsnätverket har bland annat handlat om hur man hittar en distributör och hur man får samarbetspartners att leverera som överenskommet.

På webben

www.verksamt.se/orebrolan

Samverkansprojekt

Region Örebro ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Johan Södergren
johan.sodergren@regionorebrolan.se
telefon: 0721–475 405

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg

karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54