Tillväxtverket

Regional exportsamverkan Örebro län

Aktörer

Almi Företagspartner Mälardalen, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Handelskammaren Mälardalen, Inkubera och Region Örebro län.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Örebro har startat upp Exportprogrammet, en utbildning för företag som vill lära sig mer om export. Aktörerna har även hållit i ett Norgeseminarium, lunchträffar och träffar med ett Livsmedelsnätverk. Träffarna med Livsmedelsnätverket har bland annat handlat om hur man hittar en distributör och hur man får samarbetspartners att leverera som överenskommet.

På webben

www.verksamt.se/orebrolanlänk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Region Örebro ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Johan Södergren
johan.sodergren@regionorebrolan.se
telefon: 0721–475 405

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg

karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.