Tillväxtverket

Exportsamverkan Norrbotten

Aktörer

Norrbottens Handelskammare Service AB, Almi Företagspartner Norrbotten AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Region Norrbotten och Industriellt utvecklingscentrum (IUC).

Aktiviteter

Exportsamverkan Norrbotten arbetar bland annat med att anordna seminarier och träffar på efterfrågade teman som rör export. Exempelvis hölls ett Brexit-seminarium där TV4 var på plats och filmade. Exportsamverkan ser även stor potential i och undersöker en tätare exportsamverkan med Finland för att främja regionens export.

På webben

www.verksamt.se/norrbotten

Kontakt

Emelie Hjelte
emelie@norrbottenshandelskammare.se
telefon: 0703–516 682Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.