Tillväxtverket

Exportsamverkan Kronoberg

Aktörer

Region Kronoberg, Almi Företagspartner Kronoberg AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN) och Sveriges Export- och Investeringsråd (Business Sweden).

Aktiviteter

Exportsamverkan Kronoberg har genomfört seminarier, exportluncher samt träffar inom initiativet Exportklubben. Aktiviteter anordnas även utanför Exportklubben, så som en skrivarstuga för internationalisering. Under skrivarstugan genomgås grundläggande internationell juridik som styr internationella affärer. De har även åkt på en studieresa till Kina med besök på SIAL-mässan i syfte att öka sitt kontaktnät och kunskap om marknaden i landet. Dessutom har de deltagit i gemensamma företagsmöten och andra aktiviteter för att sprida kunskapen om exportsamverkan.

På webben

www.verksamt.se/kronoberg

Samverkansprojekt

Region Kronoberg ingår i ett samverkansprojekt med Region Kalmar och Region Blekinge. Gemensamt planerar de tematiska aktiviteter i regiongemensam regi, och har bland annat förberett företag inför SIAL-mässan och deltagit i SIAL-mässan.

Kontakt

Anders Unger
anders.unger@kronoberg.se
telefon: 0470–583 073

Kontakt samverkansprojekt
Cecilia Wickström
cecilia.wickstrom@almi.se
telefon: 0722–420 183