Tillväxtverket

Exportsamverkan Kalmar Län

Aktörer

Almi Företagspartner Kalmar län AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Kalmar Science Park, Region Kalmar län och Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden).

Aktiviteter

Exportsamverkan Kalmar Län kommer i samverkan med exportsamverkan i Region Kronoberg och Region Blekinge att genomföra gemensamma projekt för att främja regionernas export. Exportsamverkan genomförde även en resa till Kina och deltog bland annat på SIAL-mässan i ett steg mot att främja exporten till Kina. Dessutom deltar de i en rad aktiviteter anordnade av andra aktörer inom regional exportsamverkan.

På webben

www.verksamt.se/kalmar

Samverkansprojekt

Region Kalmar ingår i ett samverkansprojekt med Region Kronoberg och Region Blekinge. Gemensamt planerar de tematiska aktiviteter i regiongemensam regi, och har bland annat förberett företag inför SIAL-mässan och deltagit i SIAL-mässan.

Kontakt

Julia Björknert
julia.bjorknert@almi.se
telefon: 0722–024 378

Kontakt samverkansprojekt
Cecilia Wickström
cecilia.wickstrom@almi.se
telefon: 0722–420 183