Tillväxtverket

Exportsamverkan Jönköpings län

Aktörer

Region Jönköpings län, Svensk Exportkredit (SEK), Almi Företagspartner Jönköping AB, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network (EEN), Science Park Jönköping AB och Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden).

Aktiviteter

För att förenkla och marknadsföra sin regionala exportsamverkan har exportsamverkan Jönköping tagit fram en digital plattform www.beglobal.nu och även en film i marknadsföringssyfte. De har även hållit i föreläsningar och workshops, som bland annat har handlat om Brexit. Exportsamverkan i Jönköping har dessutom deltagit i studieresor och ERFA-träffar.

På webben

Hemsida: www.verksamt.se/jonkoping
www.beglobal.nu

Kontakt

Mikael Gustafsson
mikael.b.gustafsson@rjl.se
telefon: 0703–497 051