Tillväxtverket

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen

Aktörer

Almi Företagspartner Mitt AB, Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Handelskammaren Mittsverige, Region Jämtland Härjedalen och Enterprise Europe Network (EEN).

Aktiviteter

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen har anordnat en rad event och seminarier som bland annat handlat om Brexit och Business Swedens verktyg Online Steps to Export. Dessutom håller aktörerna inom samverkan i fördjupningsutbildningen Digitalakademin tillsammans med Google och Nyföretagarcentrum Jämtland Härjedalen. Utbildningen handlar om hur man kan optimera sin e-handel och expandera utomlands.

På webben

www.verksamt.se/jamtland-harjedalen

Kontakt

Sandra Festin
sandra.festin@almi.se
telefon: 0730–441 454