Tillväxtverket

Exportcentrum Halland

Aktörer

Almi Företagspartner Halland AB, BRG Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Science Park Halmstad AB, Sveriges Export- och Investeringsråd (Business Sweden), Västsvenska Handelskammaren Service AB och Region Halland.

Aktiviteter

Exportsamverkan i Halland arbetar för ökad kännedom i näringslivet genom att bland annat arbeta med en social kanal. I sina sociala kanaler samlar de informationen under #Hallandivärlden. Samverkan har också genomfört två Exportboostar, under vilka intressanta föreläsare och exportrådgivare turnerar runt i regionen. Utöver det arbetar de med att ta fram ett nätverk och med att förankra arbetet hos samverkansparter och kommuner.

På webben

www.verksamt.se/halland

Samverkansprojekt

Region Halland ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Dalarna, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Ellen Källberg
ellen.kallberg@regionhalland.se
telefon: 0720–833 701

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54