Tillväxtverket

Regional Främjarsamverkan Dalarna

Aktörer

Almi Dalarna, Dalarna Science Park, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Mellansvenska Handelskammaren, Invest in Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Aktiviteter

Inom exportsamverkan Dalarna har bland annat en föreläsning genomförts om hur man kan gå till väga för att sälja på Amazon. Aktörerna skickar också ut nyhetsbrevet Finansieringslotsning om nationella utlysningar och medverkar i och samordnar seminarier. Dessutom genomför de även erfarenhetsutbyten och samarbeten med andra samverkansprojekt för att stärka exportsamverkan i regionen.

På webben

www.verksamt.se/dalarna
www.dalarnasciencepark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkansprojekt

Region Dalarna ingår i ett samverkansprojekt med regionerna Blekinge, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Anna Torsgården
anna.torsgarden@dalarnasciencepark.se
telefon: 0705–779 957

Kontakt samverkansprojekt
Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54