Tillväxtverket

Exportsamverkan Blekinge 2.0

Aktörer

Region Blekinge, Länsstyrelsen i Region Blekinge, Almi Företagspartner Blekinge AB, Enterprise Europe Network (EEN), Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) och Exportkreditnämnden (EKN).

Aktiviteter

Exportsamverkan Blekinge erbjuder ”Fika med Exportsamverkan" för att ge företagare en möjlighet att lära sig mer om hur de kan få hjälp med export. Inom samverkan anordnas även en Näringslivsmässa och en Exportfinansieringsdag. Partnerskapet tar utöver det fram kommunikationsmaterial och deltar på informationsmöten med företag och i möten med andra aktörer inom Regional Exportsamverkan.

På webben

www.verksamt.se/blekinge

Samverkansprojekt

  • Region Blekinge ingår i ett samverkansprojekt med Region Kronoberg och Region Kalmar. Gemensamt planerar de tematiska aktiviteter i regiongemensam regi, och har bland annat förberett företag inför SIAL-mässan och deltagit i SIAL-mässan.
  • Region Blekinge ingår också i ett samverkansprojekt med regionerna Dalarna, Halland, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Gemensamt ska de utveckla samverkansmodellen inom områdena energi, livsmedel och kulturella och kreativa näringar. Detta genom en behovskartläggning samt genom att gemensamt genomföra aktiviteter som seminarier och workshops.

Kontakt

Catharina Rosenquist
catharina.rosenquist@regionblekinge.se
telefon: 0455–737 115

Kontakt samverkansprojekt
Cecilia Wickström
cecilia.wickstrom@almi.se
telefon: 0722–420 183

Karin Dunberg
karin.dunberg@vastsvenskahandelskammaren.se
telefon: 0318–359 54