Tillväxtverket

Fakta om regionernas exportsamarbeten

Ta del av regionernas kunskap och erfarenheter från arbetet att inrätta regionala exportcenter

Arbetet att inrätta regionalt exportcenter påbörjades 2016 som en del av regeringens exportstrategi. Tillväxtverket har uppdraget att samordna inrättandet tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga i berörda regioner.

Blekinge

Regionalt exportcenter sedan 2018.

Kontakt: Catarina Rosenquist, Region Blekinge

Dalarna

Regionalt exportcenter sedan 2016.

Kontakt: Hans Pontusson, Region Dalarna

Gotland

Regionalt exportcenter sedan 2018.

Kontakt: Peter Bloom, Region Gotland

Gävleborg

Regionalt exportcenter sedan 2017.

Kontaktperson: Carina Åkerberg, Region Gävleborg

Halland

Inget regionalt exportcenter.

Jämtland Härjedalen

Regionalt exportcenter sedan 2018.

Kontakt: Sandra Festin, Almi

Jönköping

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Mikael Gustafsson, Region Jönköping

Kalmar

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Bruno Karlström, Regionförbundet i Kalmar

Kronoberg

Regionalt exportcenter sedan 2016.

Kontakt: Anders Unger, Region Kronoberg

Norrbotten

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Linda Nilsson, Norrbottens handelskamare

Skåne

Regionalt exportcenter sedan 2106.

Kontakt: Jennika Gil Noltorp, Region Skåne

Stockholm

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Micaela Tonndorf, Länsstyrelsen i Stockholm

Sörmland

Kontakt: Magnus Nilsson, Region Sörmland

Uppsala

Regionalt exportcenter sedan 2018.

Kontakt: Linus Andersson, Almi

Värmland

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Helena Stor Hansson, Region Värmland

Västerbotten

Regionalt exportcenter sedan 2016.

Kontakt: Aurora Pelli, Region Västerbotten

Västernorrland

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Gunn-Marie Töyre, Almi

Västmanland

Regionalt exportcenter sedan 2018

Kontakt: Carina Lahall, Almi

Västra Götaland

Regionalt exportcenter sedan 2016.

Kontakt: Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen

Örebro

Regionalt exportcenter sedan 2017.

Kontakt: Kristina Eklöf, Region Örebro län

Östergötland

Regionalt exportcenter sedan 2016.

Kontakt: Mattias Flodström, Region Östergötland