Tillväxtverket

Många dörrar leder rätt

artikelbild

Här berättar Anders Unger från Region Kronoberg, hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter.

Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

För vår del hade vi ett väl fungerande samarbete mellan främjarna i Kronoberg. I det samarbetet ingår de främjare som är utpekade i uppdraget. Flera aktörer sitter i samma hus i Växjö och det finns ett samarbete med regionen. I det här samarbetet har EKN tillkommit. I den här gruppen träffas vi oftare än vi gjort tidigare och vi har slutit en överenskommelse. Sedan träffas främjare i en större kontext en gång i månaden.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

Regionen är sammankallande och vi träffas en gång varannan månad. Vi kallar det för arbetsgruppen. I den gruppen diskuterar vi de insatser som vi ska göra. Det kan vara frågor som är kopplade till exempelvis affärsutvecklingscheckar.

Vi har också gjort en kartläggning av exportföretag och tittat på konkurrenskraften hos internationaliserade företag, och hos företag som inte är det.

Parallellt med det här exportcenterarbetet pågår ett projekt som Almi driver där Business Sweden och Enterprise Europe Network ingår, som kallas Växarena. Företag får möjlighet att ingå i en internationaliseringsgrupp och utbilda sig. De företag som gått utbildningen kan sedan söka en affärsutvecklingscheck.

Vi driver också Exportklubben där företag träffas en gång i kvartalet och delar med sig av sin resa till andra företagare. Det är inte bara fakta som är intressant utan också att få erfarenheter från andra företagare.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

Utifrån ett regionalt perspektiv så är det viktigt att anpassa hur:et efter företagens behov och struktur. Behovsanpassa helt enkelt. Det är viktigt att skapa en samverkan om den inte finns. Samverkan måste bygga på tillit och viljan att dela med sig. Vi tänker att många dörrar ska leda rätt. Om vi bara har en dörr in så kan det bli lite trångt.

Det är också viktigt att det finns en tydlighet om långsiktighet från centralt håll.

Kan ni ge något exempel på vad exportcenterarbetet resulterat i?

Exportklubben är ett nytt erbjudande. Idén kom från Business Sweden som jobbat med det i ett annat län. Vi har valt bort stora konferenser för mindre event. Det passar vår region.

Vi har också vidareutvecklat vårt samarbete och fått kunskap från de kartläggningar vi gjort om företagens behov.