Tillväxtverket
Grupp människor, varav kvinna tittar in i kameran.

Foto: Maskot

Rådgivning och stöd

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att ta sig ut på nya marknader och erbjuder kostnadsfria tjänster.

I nätverket ingår 600 lokalt förankrade organisationer i omkring 50 länder.

Enterprise Europe Network i Sverige

Tillväxtverket koordinerar EEN i Sverige. Bakom EEN i Sverige står 14 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland Almi Företagspartner och flera forskningsinstitut. Nätverket har tjänster inom följande tre områden:

  • Information och rådgivning till små och medelstora företag, om EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, import, export med mera.
  • Hjälp att hitta internationella affärssamarbeten, till exempel med distributörer och agenter, eller samarbeten kring teknik och forskning.
  • Innovationscoachning till små och medelstora företag som vill utveckla affärsidéer och ta vara på sin innovationsförmåga.

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får företag rådgivning och stöd att hitta nya affärssamarbeten för att vidga marknaden internationellt.