Tillväxtverket
En kvinna väntar på tunnelbanan på en station.

Exportsamarbete öppnar dörrar för miljö­teknikföretag

Nordic solutions for C40 är ett projekt som består av partners i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Syftet är att skapa ett nordiskt exportsamarbete för miljöteknikföretag och hjälpa städer att lösa globala klimatutmaningar.

Från Sverige deltar Tillväxtverket som huvudpartner.

Genom samarbetet ska potentiella kunder runt om i världen föras samman med nordiska företag. Beställarna är städer som har en uttalad vilja att utveckla och investera i hållbara lösningar och nå målen i Parisavtalet.

Läs mer på Nordic Solutions for C40:s webbplats.

Plattformen medfinansieras genom Nordiska ministerrådets satsning Nordic Sustainable Cities som bland annat syftar till att sprida hållbara nordiska tekniker och lösningar globalt samt bidra till exportmöjligheter för nordiska företag.

Hjälper städer lösa miljöutmaningar

Arbetet handlar om att identifiera utmaningar som olika städer har inom miljöteknikområdet. Utmaningar som sedan kommuniceras till företag. Detta följs upp av ett webbinar tillsammans med staden och därefter en workshop med aktörer som är intresserade av att bidra med lösningar på utmaningen. Staden följer därefter upp de olika lösningarna och genomför sedan en upphandlingsprocess.

Aktuella utmaningar

Helsingfors har satt ett mål att bli koldioxidneutralt 2035. Nu utlyser staden en internationell idétävling: Helsinki Energy Challenge i samarbete med Tillväxtverket och Nordic Solutions for C40länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet är att locka företag och innovationer som kan lösa utsläppsproblemen kopplat till värmeproduktion. Detta genom att ställa frågan: How can we decarbonise the heating of Helsinki using as little biomass as possible? Sista dagen att lämna in sitt bidrag är 30 september 2020. I februari 2021 utses vinnarna av en internationell jury och vinnaren får en miljon euro.

Information om Nordic Solutions for C40 och hur du kan engagera dig i utmaningen finner du på https://www.solutionsforcities.com/city/helsinki/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer fördjupad information om Helsinki Energy Challenge finner du på www.energychallenge.hel.filänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C40-nätverket består idag av 90 städer

C40-nätverket har sedan 2005 samlat föregångsstäder och flera av världens största städer i ett samarbete kring allt från kunskapsutbyte och policyförändring till infrastruktursatsningar för att ställa om städerna och minska utsläpp av växthusgaser. I dag består samarbetet av 94 städer.

Kontakt

Vill du veta mer om aktuella affärsmöjligheter är du välkommen att kontakta oss:

Maria Tengvard
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8 681 7717

Anders Sundvall
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8 681 9268