Tillväxtverket

Tillväxtmotor vinnare i Tallinn 2017

Det blev riktigt bra utdelning för Sverige på EU-konferensen SME Assembly i Tallinn den 23 november 2017.

Värmländska ERUF-projektet Tillväxtmotor vann i kategorin ”Investera i entreprenörskapskunnande” i EU-tävlingen för företagsfrämjande. Projektledaren för Tillväxtmotor Anette Rhudin var där och tog emot prisstatyetten.

Sedan starten 2015 har Tillväxtmotor gett resultat i form av ökad omsättning och fler anställda för de 20 företag som deltagit. I snitt har företagen ökat sin omsättning med nära 30 procent, sin lönsamhet med 272 procent och skapat 33 nya jobb.

Metoden handlar om att fokusera på företagets individuella behov av utveckling och att ta in expertis från hela Sverige. Jämställdhet är också en bärande faktor i projektet. Av de fyra externa coacher som varje företag får är alltid två kvinnor och två män.

Kriterier för bedömningen i EU-tävlingen för företagsfrämjande är nyskapande, genomförbarhet, påverkan på den lokala ekonomin, förbättrade relationer mellan lokala parter samt att initiativet ska vara möjligt att genomföra någon annanstans.

Mer information på inova.nu/tillvaxtmotor/länk till annan webbplats


Tillväxtmotor

Sedan starten 2015 har projektet Tillväxtmotor i Värmland gett resultat i form av ökad omsättning och fler anställda för de 20 företag som deltagit. I snitt har företagen ökat sin omsättning med nära 30 procent, sin lönsamhet med 272 procent och skapat 33 nya jobb.

Metoden handlar om att fokusera på företagets individuella behov av utveckling och att ta in expertis från hela Sverige. Jämställdhet är också en bärande faktor i projektet. Av de fyra externa coacher som varje företag får är alltid två kvinnor och två män.

Tillväxtmotor drivs med stöd från bland annat EU.

Kontaktperson: Anette Rhudin

www.tillvaxtmotor.nulänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.