Tillväxtverket

Fortsätt läsa

EU-­tävlingen för företags­främjande

EU-kommissionen arrangerar varje år en tävling för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande. Prisceremonin 2018 arrangeras den 19 - 21 november i Österrike.

Vad kan företagsfrämjarna vinna?

  • Uppmärksamhet på internationell nivå och nätverkande med andra i hela EU som arbetar med liknande frågor. Två initiativ från varje land får resa och hotell betalda av EU-kommissionen för att delta vid prisceremonin i Graz i Österrike 19 - 21 november 2018.
  • Uppmärksamhet på nationell nivå.

Så här är tävlingen upplagd

  1. Nomineringar skickas in via ett webb-formulär. För att kunna nomineras måste initiativet ha hållit på i minst två år och kunna uppvisa konkreta resultat.
  2. En svensk jury väljer ut högst två nomineringar som ombeds komma in med en fullständig ansökan. Till den fullständiga ansökan ska bland annat bifogas ett rekommendationsbrev från någon som känner till projektet, men som inte är direkt involverad i det.
  3. Tillväxtverket skickar in de fullständiga ansökningarna till den europeiska juryn.
  4. De nominerade får besked om huruvida de går till final eller inte. Oavsett vilket får de två initiativen som nominerats från Sverige en inbjudan till prisceremonin. Resan betalas av EU-kommissionen.