Tillväxtverket
Två personer håller i en badboll med form av en jordglob

Demo Miljö -stöd till nya marknader

Med finansiering från Sida hjälper vi företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i 14 utvecklingsländer. Det ger företagen fotfäste på en ny marknad, samtidigt som vi bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem.

Klimatförändringar och miljöproblem drabbar i allt högre utsträckning utvecklingsländer. Där ökar efterfrågan på nya, hållbara lösningar inom exempelvis energi, avfall och vattenrening som minskar miljöpåverkan och även bidrar till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom. Tekniköverföring mellan länder kan vara ett sätt att identifiera och sprida nya lösningar, och öka kunskapen om dem.

I samarbete med Sida har vi programmet Demo Miljö, för att bidra till att ny miljöteknik når de länder där den behövs. Företag och andra organisationer kan söka pengar till projekt som innebär överföring av miljöteknik mellan en organisation i ett av projektländerna (utvecklingslandet) och en organisation i ett annat land (exempelvis Sverige).

Demo Miljö-programmet finansierar två typer av projekt genom bidrag: planeringsprojekt (såsom förstudie) och demonstrationsprojekt (exempelvis en miljöteknikanläggning för spridning av tekniken).

Planerings- och demonstrationsprojekt

Demo Miljö-programmet finansierar två typer av projekt genom bidrag: planeringsprojekt såsom förstudie) och demonstrationsprojekt (exempelvis en miljöteknikanläggning för spridning av tekniken).

Genom planeringsbidrag har företag och organisationer möjlighet att undersöka affärsmöjligheterna på nya marknader tillsammans med en lokal partner i något av projektländerna.

Ett så kallat demonstrationsprojekt innebär att en lokal aktör i något av projektländerna kommer överens med en leverantör i ett annat land om att köpa in ny miljöteknik.

Fjorton utvalda projektländer

De utvalda marknaderna/projektländerna är:

  • Afrika: Kenya, Mocambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Sydamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Västra Balkan: Bosnien & Hercegovina, Serbien
  • Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina

Andra villkor för Demo Miljö-projekt

För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Hitta mer information om Demo Miljö

Demo Miljö genomförs av Tillväxtverket på uppdrag av Sida under 2015-2019.

Kontakt

Richard From
Telefon: + 46 (0)8 681 95 29

Elin Sixtensson
Telefon: + 46 (0)8 681 94 82

Email: demoenvironment@tillvaxtverket.se