Tillväxtverket
Två personer håller i en badboll med form av en jordglob

Demo Miljö -stöd till nya marknader

Med finansiering från Sida hjälper vi företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i 14 utvecklingsländer. Det ger företagen fotfäste på en ny marknad, samtidigt som vi bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem.

Klimatförändringar och miljöproblem drabbar i allt högre utsträckning utvecklingsländer. Där ökar efterfrågan på nya, hållbara lösningar inom exempelvis energi, avfall och vattenrening som minskar miljöpåverkan och även bidrar till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom. Tekniköverföring mellan länder kan vara ett sätt att identifiera och sprida nya lösningar, och öka kunskapen om dem.

I samarbete med Sida har vi programmet Demo Miljö, för att bidra till att ny miljöteknik når de länder där den behövs. Företag och andra organisationer kan söka pengar till projekt som innebär överföring av miljöteknik mellan en organisation i ett av projektländerna (utvecklingslandet) och en organisation i ett annat land (exempelvis Sverige).

Demo Miljö-programmet finansierar två typer av projekt genom bidrag: planeringsprojekt (såsom förstudie) och demonstrationsprojekt (exempelvis en miljöteknikanläggning för spridning av tekniken).

Du kan ansöka om planeringsbidrag fram till den 15 mars 2019. För demonstrationsprojekt gick ansökningstiden ut den 21 oktober 2018.

Ansök i Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsbidrag - för att undersöka affärsmöjligheterna på nya marknader

Genom planeringsbidrag har företag och organisationer möjlighet att undersöka affärsmöjligheterna på nya marknader tillsammans med en lokal partner i något av projektländerna.

Vem kan söka?

Planeringsbidrag kan sökas av företag, offentliga eller ideella organisationer som hör hemma i ett annat land än projektlandet, och som har en partner i projektlandet. Exempelvis kan ett svenskt företag med en miljötekniklösning söka planeringsbidrag tillsammans med en kambodjansk köpare för att undersöka förutsättningarna för att tekniken ska kunna säljas i Kambodja.

Fjorton utvalda projektländer

De utvalda marknaderna/projektländerna är:

  • Afrika: Kenya, Mocambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Sydamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Västra Balkan: Bosnien & Hercegovina, Serbien
  • Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina

Andra villkor för Demo Miljö-projekt

För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Hitta mer information om Demo Miljö

Demo Miljö genomförs av Tillväxtverket på uppdrag av Sida under 2015-2018. Vi har två ansökningsomgångar per år.

Mer information om Demo Miljö på engelska

Kontakt

Richard From
Telefon: + 46 (0)8 681 95 29

Tony Meurke
Telefon: + 46 (0)8 681 94 10

Elin Sixtensson
Telefon: + 46 (0)8 681 94 82

Mona Abbaspour
Telefon: +46 (0)8 681 92 69

Email: demoenvironment@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.