Tillväxtverket

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen fattade den 12 april 2018 beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Våra uppgifter är att:

Logotype Delegationen för cirkulär ekonomi
 • Utarbeta en strategi för en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi på olika nivåer i samhället.
 • Vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer.
 • Identifiera hinder, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
 • Samla och dela kunskap om pågående initiativ samt underlätta samverkan mellan dessa.
 • Utse referensgrupper som ska stöda delegationens arbete.
 • Skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på nationell och regional nivå.​
 • Skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​.

Beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomiPDF

Ledamöter i Delegationen för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij - ordförande

Regeringen har utsett Åsa Domeij till ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. Åsa är hållbarhetschef på Axfood och har tidigare arbetat som politiker, agronom och riksdagsledamot. Åsa var ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 1988-1990 samt var dess vice ordförande 2002–2006.

Övriga ledamöter:

 • Caroline Ankarcrona (IVA)
 • Catrin Gustavsson (Södra)
 • Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping)
 • Lina Bergström (Återvinningsindustrierna)
 • Monica Bellgran (KTH)
 • Weine Wiqvist (Avfall Sverige)
 • Jonas Carlehed (IKEA).

Sekretariat

Vårt sekretariat fungerar som stöd för Delegationen för cirkulär ekonomi och är beläget hos Tillväxtverket. Här arbetar:

 • Ylva Norén, kanslichef
 • Therese Lindberg, koordinator
 • Andreas Anderholm Pedersen, handläggare


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.