Tillväxtverket

Kunskapskällor

Här hittar du rapporter, länkar och remisser om cirkulär ekonomi.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Delegationens förslagPDF

Inspel om cirkulär ekonomi till regeringens strategi

Inspel till Sveriges strategi för cirkulär ekonomiPDF

Rapporter

För Delegationen för cirkulär ekonomis räkning har konsulten Steven Hinton gjort rapporten "Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin - en bruttolista". Sammanställningen är ett informationsunderlag och delegationen har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Välkomna att ta del av och sprida innehållet i oförändrad form.

Delrapportering om delegationens inledande och kommande arbete

Utredningar

Kartläggningar över aktuella fokusområden

Sweco har fått i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Dessa områden rör plast, design för cirkularitet och offentlig upphandling. Kartläggningarna är informationsunderlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.