Tillväxtverket
Bild på en kvinna som arbetar i grönsakslandet

Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket. Delegationen fattar och ansvarar för sina egna beslut.

Därför inrättas Delegationen för cirkulär ekonomi

Det behövs en bred samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv. Därför inrättas Delegationen för cirkulär ekonomi. Under året har Tillväxtverket förberett för delegationen och dess sekretariat. Nu har Åsa Domeij utsetts till ordförande.

Läs mer om uppdraget i Tillväxtverkets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Delegationen har följande uppgifter:

 • Utarbeta en strategi för delegationens arbete med en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den ska inkludera hur omställningen kan stimuleras på olika nivåer i samhället. Delegationen ska i sitt arbete bland annat utgå från betänkandet om cirkulär ekonomi (SOU 2017:22).
 • Vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte att underlätta arbetet och skapa synergier.
 • Identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
 • Utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ samt underlätta en effektiv samverkan mellan dessa.
 • Utse en referensgrupp med relevanta aktörer som med sin sakkunskap och erfarenhet ska stöda delegationens arbete. Referensgruppens sammansättning kan komma att variera beroende på område och fråga. Delegationens ordförande sammankallar referensgruppen.

Delegationen ska redovisa hur arbetet sker och ge förslag till åtgärder som kan vidtas senast 1 mars, under åren 2019 - 2021.

Sekretariat som stöd för delegationens arbete

Enligt regeringens uppdrag har Tillväxtverket förberett ett sekretariat som stöd för Delegationen för cirkulär ekonomi. Sekretariatet ansvarar bland annat för:

 • Underlag inför möten och organisera detsamma.
 • Säkerställa samordning mellan berörda arbetsgrupper, nätverk och andra relevanta aktörer och arbetet inom Delegationen för cirkulär ekonomi.
 • Sprida kunskap från arbetet i Delegationen för cirkulär ekonomi till relevanta aktörer, både externt och till ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Ledamöter i delegationen

Åsa Domeij

Regeringen har utsett Åsa Domeij till ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. Åsa är hållbarhetschef på Axfood och har tidigare arbetat som politiker, agronom och riksdagsledamot. Åsa var ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 1988–1990 samt var dess vice ordförande 2002–2006.

Övriga ledamöter

Övriga åtta ledamöter som är utsedda av regeringen är:

 • Caroline Ankarcrona (IVA)
 • Catrin Gustavsson (Södra)
 • Anna Felländer (KTH)
 • Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping)
 • Lina Bergström (Återvinningsindustrierna)
 • Monica Bellgran (KTH)
 • Weine Wiqvist (Avfall Sverige)
 • Jonas Carlehed (IKEA).

Kontakt

E-post: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00

Skicka gärna ditt underlag, till Delegationen för cirkulär ekonomi, främst genom e-post. Om du skickar ett vanligt brev, är adressen:

Postadress:
Delegationen för cirkulär ekonomi
Box 4044
102 61 Stockholm

Paket som väger 2 kg eller mer skickas till:
Tillväxtverket
Delegationen för cirkulär ekonomi
Västgötagatan 1
118 27 Stockholm

Besöksadress: Västgötagatan 5, Stockholm (T-bana Medborgarplatsen).

Välkommen att kontakta oss:

Regina Summer, chef för enheten Miljö och innovation
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 13

Therese Lindberg, handläggare och koordinator
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 36 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.