Tillväxtverket

Cirkulär omställning i företag

På uppdrag av Tillväxtverket utför Chalmers Industriteknik en utbildning i cirkulär ekonomi.

Utbildningen riktar sig till aktörer som arbetar med näringslivs­utveckling och regional utveckling i regionerna samt till företagsrådgivare på Enterprise Europe Network.

Förståelse för cirkulära flöden

Deltagarna får en god förståelse för cirkulära flöden så att de kan hjälpa företagare att utveckla nya kunderbjudanden som bidrar till återbruk, återtillverkning och återvinning i sina organisationer. De regionala strateger som deltar har nytta av kunskapen i sitt arbete med regionala utvecklingsplaner.

Utbildningen är digital och hålls vid fyra tillfällen.

Kursinnehåll

1. Introduktion - Vilken framtid vill vi nå med cirkulär ekonomi? - 28 april

Introduktion till begreppet cirkulär ekonomi- Genomgång av viktiga komponenter och drivkrafter för cirkulär ekonomi, bland annat:

  • cirkulära affärsmodeller
  • cirkulär design
  • ökat samarbete och transparens inom värdekedjor
  • omvänd logistik
  • digital teknik som möjliggörare

Genomgång av framtida mål och visioner och hur de kopplar till cirkulär ekonomi

2. Här befinner sig den cirkulära ekonomin i dag – 19 maj

  • Statistik- och materialflöden
  • Ekonomiska flöden
  • Trender: Allt från digitalisering, material, energi, klimat till lagstiftning etcetera.

3. Verktyg och komponenter för cirkulär omställning – 12 juni

Metoder för att identifiera hävstångspunkter där det finns möjlighet att lyfta in cirkulär ekonomi (i strategier, i företag mm)

4. Strategier för cirkulär omställning – datum meddelas senare

 Metoder för att bygga strategier för cirkulär omställning

Kursen har varit mycket lärorik och intressant. I mitt arbete med små och medelstora företag kommer jag att ha stor nytta av de metoder och verktyg som vi har fått ta del av, samt alla bra exempel på företag som redan aktivt arbetar med hållbarhet. Jag ser fram emot fortsättningen i höst!

Christin Vännman, kursdeltagare

Läs mer

Regerings pressmeddelande Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDen nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Kontakt

Linda Backman.
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 32