Tillväxtverket

Test för affärs­utvecklings­checkar

Här kan du testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna för att kunna söka en affärsutvecklingscheck för digitalisering eller internationalisering.

För att du ska kunna söka en affärsutvecklingscheck behöver du kunna svara JA på samtliga frågor:

  • Är ni ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med tillväxtvilja?
  • Omsätter företaget minst 3 miljoner kr och max 10 miljoner euro (eller har en årlig balansomslutning under 10 miljoner euro)? Omsättningen gäller senaste årsbokslut.
  • Har företaget 2-49 anställda med marknadsmässig lön (motsvarande heltidstjänster)?
  • Är syftet med projektet att företaget ska digitalisera sin verksamhet eller nå en ny internationell marknad? Alternativt bedriver ni handel med Storbritannien och behöver utreda frågor kring Brexit?
  • Stämmer det att företaget inte ägs till mer än 25% av ett företag med fler än 249 anställda?
  • Stämmer det att företaget inte ingår i en koncern med fler än 249 anställda?
  • Är kompetensen som ska tas in ny för företaget?
  • Är projektet utöver företagets ordinarie verksamhet?
  • Stämmer det att företaget inte fått samma typ av check tidigare (projektet ska i så fall vara avslutat för minst ett år sedan)?
  • Stämmer det att företaget inte har sin huvudsakliga verksamhet i Jämtland/Härjedalen eller Gotland?

Kontakta din region innan ni går vidare med en ansökan.

När intresseanmälan skickats in görs en bedömning av projektet samt företagets potential och kapacitet att genomföra satsningen. Bedömningen görs av en bedömningsgrupp i den aktuella regionen.