Tillväxtverket

Inspiration

Det finns många goda exempel på framgångsrika små företag som tagit del av affärsutvecklingscheckar. Här kan du ta del av några företagsexempel.

GoToWork arbetar för digitala arbetsplatser

GoToWork stöttar organisationer att utveckla sina arbetssätt och arbetsplatser. De hjälper till att skapa goda arbetsplatser utifrån människan och människans behov vilket skapar ett bättre arbetsliv. Med digitaliseringscheckarna från Tillväxtverket så kunde de utveckla GoToWork och leda chefer genom förändring till goda och hållbara digitala arbetsplatser. Ett stort steg framåt för GoToWorks medarbetare och dess kunder. I filmen berättar Karin Ståhl, vd och Camilla Israelsson, projektledare mer om hur de arbetar och vad affärsutvecklingscheckan har möjliggjort för dem.

Två personer som står lutade mot en vägg.

"En fortsatt digitalisering är vår framgångsfaktor"

Aim Apparel säljer träningskläder skapade av kvinnor där målet är att alla produkter ska vara av premiumkvalité till ett rimligt pris. Aim Apparel tilldelades en affärsutvecklingscheck för digitalisering som gav bolaget möjligheten att genomföra digitaliseringen.

Man som jobbar med dator och telefon.

"Vi hade troligtvis inte genomfört satsningen om vi inte fått checken"

ElectroHeat använde internationaliseringschecken för att göra en kvalitativ screening av en ny marknad. Ett år efter insatsen kunde de konstatera att de fått fyra stycken ordrar till ett värde av 8 000 000 svenska kronor från nya finska kunder.

Två kvinnor står framför en dator och tittar på skärmen.

“Nu kan vi förenkla för våra kunder”

Växjö Markisfabrik hade ett ordersystem och ett produktionssystem som inte kommunicerade med varandra och sökte digitaliseringschecken främst för att förenkla sin egen process. Men företaget insåg att det fanns en möjlighet att förenkla för kunderna också.

Två händer som håller i en jordglob.

“Checkarna hjälpte oss ta ett samlat grepp”

Det kan tyckas märkligt att ett företag som bland annat arbetar med att utbilda beslutsfattare i informations- och kommunikationsteknologi, behöver hjälp med sin egen digitalisering, men för LIFE Academy blev digitaliseringschecken möjligheten att utveckla organisationen ytterligare.