Tillväxtverket
Två kvinnor och en man diskuterar framför en whiteboard-skärm.

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Du kan söka följande checkar under 2020:

Vilka företag kan söka finansiering?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som

  • vill växa
  • har 2–49 anställda
  • har en omsättning på 3 miljoner–100 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning.

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Vad kan jag söka finansiering för?

  • köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget).

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–200 000 kronor
  • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag.

Hur och när ansöker jag?

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se kontaktuppgifter till regioner.

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.

Utbudet av typ av check varierar i regionerna. Kontakta din region för mer information.

Vill du veta mer?

Affärsutvecklingchecken – en väg till expansion utomlands

Företagen Candles Scandinavia och Smart Sign sökte och fick finansiering med affärsutveckling­s­checkar för att expandera internationellt. I filmerna berättar de om vilken nytta de har haft av finansieringen.