Tillväxtverket
Kvinnar sätter upp en lapp på en tavla i kontorsmiljö

Checkar

Checkar är vår finansiering direkt till företag. Det kan handla om att ta in extern kompetens för att stärka företagets konkurrenskraft.

Affärsutvecklings­checkar för internationalisering

Med dessa checkar får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Checken kan även användas till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet, dock inte hos Gotland eller Jämtland Härjedalen som har andra stöd.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Automationscheckar

Ni som är ett litet eller medelstort företag kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens.

Till utlysningen Robotlyftet - Automations­checkar