Tillväxtverket

Affärsutveckling

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Branschsatsningar för ökad export hos Sveriges SMF

  Arbetar du med export- och företagsfrämjande och vill bidra till att stärka exportstödet inom en viss affärsgren? Nu finns möjlighet att söka medel för…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Affärsutveckling

 2. Säker digitalisering i små och medelstora företag

  Tillväxtverket fick 2018 regeringsuppdraget ”Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser”. Denna studie är framtagen inom ramen för detta…

  Publikation Regioner Andra aktörer Affärsutveckling Digitalisering

 3. Framtiden sker i digitala möten

  Digitala mässor, möten och andra digitala säljkanaler har skapat nya möjligheter för företag att nå ut i internationella sammanhang. Compare stärker kunskapen…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 4. Data som ger stora kundinsikter för små företag

  Dagens digitala samhälle ger stora möjligheter för svenska företag att nå en global kundkrets och öka sin export. Kunskapspartner i Lund gav företagen…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 5. Nya verktyg för internationalisering i en digital miljö

  Under pandemin blev det tydligt att möjligheten att delta i fysiska säljmöten var kraftigt begränsad, speciellt med internationella partners. SmiLe Incubator…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

Man skådar ut över fjäll-landskap

Rätt till finansiering med checkar

När du behöver hjälp med finansiering kan du ha rätt till våra checkar.

Tre personer lyssnar på en arbetsledare

Vi vill stärka socialt företagande

Läs om hur vi kan ge det bästa stödet till samhällsnyttiga affärsidéer.

Två händer håller jordglob

Regional exportsamverkan

Företag som vill göra affärer med andra länder måste få stöd.

Två personer handlar i livsmedelsbutik

Livsmedelsstrategi

En långsiktig strategi som ska bidra till hela livsmedelskedjans behov.