Tillväxtverket

Affärsutveckling

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Vill du förbättra förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande i din region? Vi välkomnar nu nio regionalt utvecklings­ansvariga…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 2. Riktad utlysning - utveckla det lokala näringslivet

  Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 3. Informationsträff om utlysning för kluster (S3-piloten)

  Välkomna på informationsträff den 21 maj. Tiden är cirka 13-17 och platsen Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm. Målgruppen är klusterorganisationer…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 4. Informationsträff om utlysning för kluster (S3-piloten)

  Välkomna på informationsträff den 7 maj. Tiden är cirka 13-17 och platsen Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm. Målgruppen är klusterorganisationer…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 5. Lansering av Sweden Food Arena

  Vill du bidra till att skapa en svensk livsmedelssektor i världsklass? Vill du i samverkan med resten av livsmedelskedjan lyfta forskning och innovation…

  Andra aktörer Affärsutveckling

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

En kvinna och en man arbetar i en industrilokal.

Smart industri

Här lyfter vi fram inspirerande exempel på utveckling och förnyelse i industriföretag.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.