Tillväxtverket

Affärsutveckling

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Nya trender för företagens export och import

  Välkommen till frukostseminarium den 23 november. Då släpper vi rapport om internationalisering, företagens export och import. Seminariet håller vi i våra…

  Evenemang Företag Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Statistik Affärsutveckling

 2. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande behöver förbättras i hela landet för att vi ska få en hållbar tillväxt. Nu kan regionalt…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet Affärsutveckling

 3. Klimatsmarta lösningar i Sverige

  Vilka klimatsmarta lösningar drivs just nu runt om i Sverige? Vad behöver Sveriges företag för att bli ännu mer klimatsmarta? Hur ser EU:s regionalpolitik…

  Evenemang Företag Regioner EU Företagande Kompetens Affärsutveckling

 4. Stad och land – konkurrens eller komplement?

  Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 5. Kreametern analys

  Boka in den 29 november! Välkommen att ta del av färska siffror i Kreametern, vår statistik om kulturella och kreativa näringar. Dessutom presenterar vi…

  Regioner Andra aktörer Kultur Regional kapacitet Affärsutveckling

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

En kvinna och en man arbetar i en industrilokal.

Smart industri

Här lyfter vi fram inspirerande exempel på utveckling och förnyelse i industriföretag.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.